Odwiedź  nas

ul. Pęcicka 8

05-806 Pęcice

Skontaktuj się z nami

info@stawypecickie.com

+48 780 032 415

Łowisko SUMOWO

Powierzchnia: ..... hektara

Średnia głębokość: ..... m

Charakter dna: muliste z twardszymi miejscami

Liczba stanowisk: .......

Rybostan: ...........